Ansatte

administrasjon

Hilde Grindevik

Stilling: Daglig leder
991 12 710
hildesae@gmail.com

Grete Håvardsholm

Stilling: Assisterende styrer
911 75 280
gretesae@gmail.com

Arbeidsteam

Døso

Avdeling Døso

Stilling: Webansvarlig
902 41 418
dososae@gmail.com

Grindavikjo Sae As

Stilling: Webansvarlig

Andreas Sumstad Arne

Stilling: Pedagogisk leder
952 61 745
andreasarnesae@gmail.com

Johannes Eikeland

Stilling: Pedagogisk leder
902 41 418
johannesoakland@gmail.com

Kongen av Blå fløy!

Mariann Lie Helland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Brit Hege Nøtland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Karl Joachim Svendsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Gullkjeldo

Avdeling Gullkjeldo

Stilling: Webansvarlig
954 52 635
saegullkjeldo@gmail.com

Ragnhild Jæger

Stilling: Pedagogisk leder
ragnhildjaeger@gmail.com

Tonje Hystad Stenberg

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Trine Haugland

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Kalvahagen

Avdeling Kalvahagen

Stilling: Webansvarlig
kalvahagen123@hotmail.com

Kalvahagen sæ barnehage

Stilling: Pedagogisk leder
958 48 223
kalvahagen@gmail.com

Ida Tjessheim Dahl

Stilling: Pedagogisk leder
902 26 252
idadah@hotmail.no

Lisa Lindseth

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hilde Polden

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Møyno

Avdeling Møyno

Stilling: Webansvarlig
932 38 604
saemoyno@gmail.com

Adelheid Jensen

Stilling: Pedagogisk leder

Turid Kristiansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Bodil Drønen Jæger

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Torunn Skimmeland Aasheim

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Josefine S. Skotnes

Stilling: Lærling

Skotet

Avdeling Skotet

Stilling: Webansvarlig
958 31 541
saeskotet@gmail.com

Ådne Fjellanger

Stilling: Pedagogisk leder
458 61 978
odne_fjell@hotmail.com

Linda Tolås Larsen

Stilling: Pedagogisk leder
linda.tolaas@gmail.com

Randi Mikkelson Miracco

Stilling: Pedagogisk leder
915 90 861
ramiracco@gmail.com

Bente Kristiansen Alsaker

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Audhild Engevik Hatlevik

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Grete Håvardsholm

Stilling: Assisterende styrer
911 75 280
gretesae@gmail.com

Tilsette

Susanne Lie Polden

Stilling: Vikar

Heidi Christine Thormodsæter

Stilling: Vikar

Ane Victoria Gjersvik

Stilling: Vikar

Gerd Christin Haugland

Stilling: Fagarbeider

Tyso

Avdeling Tyso

Stilling: Webansvarlig
932 38 785
saetyso@gmail.com

Randi Mikkelson Miracco

Stilling: Pedagogisk leder
915 90 861
ramiracco@gmail.com

Hilde Almås Tveit

Stilling: Pedagogisk leder

Sarah Helen Spilde Almås

Stilling: Pedagogisk leder
shsalmas@gmail.com

Elin Kvernenes

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Helga Kroka

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Marita Westerlund

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Amalie Saghaug

Stilling: Lærling

Utlebakkjen

Avdeling Utlebakkjen

Stilling: Webansvarlig
902 26 252
utlebakkjen@outlook.com

Malene Fjellanger

Stilling: Pedagogisk leder
932 88 735
malenefjellanger@gmail.com

Andreas Westerheim

Stilling: Pedagogisk leder
902 26 252
andreaswesterheim@hotmail.com

Hege Larsen Vågen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kenneth Skartveit

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Katrine Sørensen

Stilling: Lærling
484 24 298
katsoere@outlook.com

Andre ansatte

Gul Yirmi

Stilling: Medarbeider

Ansvar for kjøkken.