Besøksadresse

Åsringen 63
5417 Stord

Postadresse

Åsringen 63
5417 Stord

Telefon

Hovednummer:991 12 710
Møyno:940 12 142
Gullkjeldo:954 52 635
Utlebakkjen:902 26 252
Kalvahagen:958 48 223
Skotet:958 31 541
Tyso:932 38 785
Administrasjon:53 40 12 22
Tilsette:991 12 710
Døso:902 41 418

Daglig leder

Hilde Grindevik
Tlf: 991 12 710
E-post: hildesae@gmail.com