Måltider

I sæ barnehage får alle barn servert næringsrike og varierte måltider.

I rammeplanen 06 står det at barnehagen skal:

"[...] bidra til at barna kan lære gode vanar og haldningar og få kunnskap om kost og hygiene [...]"

Middagsmeny

I Sæ barnehage er me opptekne av å tilby barna eit sunt kosthald. Me har ein middagsmeny som endrar seg kvar tredje månad. Dette for å variere måltida.

Gul er vår kjøkenassistent, ho lagar varme rettar til barna to dagar i veka.

Frukost , lunsj og frukt vert servert kvar dag.

Foreldre treng derfor ikkje ta med niste i barnehagen . 

Bursdagar vert feira med smoothie eller fruktspyd.